Category: Devotions

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വണക്കമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി

“റൂഹാദ്ക്കുദശാ തിരുസ്സഭയെ ഭരിക്കുന്നു.” പ്രായോഗിക ചിന്തകള്‍ 1, തിരുസ്സഭയോടു നിന്‍റെ അനുസരണ എങ്ങിനെ? 2, തിരുസ്സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി നീ ധനസഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 3,സഭയുടെ ഇടയന്മാരും […]

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വണക്കമാസം പത്താം തീയതി

”ശ്ലീഹന്മാര്‍ പരിശുദ്ധാരൂപിയെ കൈകൊണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക’ പ്രായോഗിക ചിന്തകള്‍ 1.പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വെളിവു കിട്ടുംവരെ നാം പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 2. പരിശുദ്ധാരൂപിയെ നമുക്കയച്ചുതന്ന പിതാവിനും […]

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വണക്കമാസം ഒന്‍പതാം തിയതി

”റൂഹാദ്ക്കുദശാ നമ്മുടെ കര്‍ത്താവിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആനയിച്ചതിനെ കുറിച്ച്” പ്രായോഗിക ചിന്തകള്‍ 1, നിന്റെ അന്തസ്സിന്റെ ചുമതലകളെ നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ വേണ്ട വെളിവും ശക്തിയും ലഭിക്കുവാന്‍ നീ […]

വി. കുര്‍ബാന മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഒരാള്‍ക്ക് ജീവിക്കാനാകുമോ?

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലക്‌സാന്‍ഡ്രിയ ഡി കോസ്റ്റ എന്നൊരു പുണ്യവതിയുണ്ടായിരുന്നു. 1904 ല്‍ ജനിച്ച അലക്‌സാന്‍ഡ്രിയയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. സഹോദരിയുടെ കൂടെ തയ്യല്‍ ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ […]

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വണക്കമാസം ഏട്ടാം തിയതി

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജോര്‍ദാന്‍ നദിയില്‍ പ്രത്യക്ഷനായതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക പ്രായോഗിക ചിന്തകൾ 1.മാമ്മോദീസാ വഴിയായ് നിനക്കു സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്ന ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനു സ്തുതി പറയുക. 2.ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനടുത്ത […]

പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയെ കുറിച്ച് ഈശോ സിസ്റ്റര്‍ മരിയക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങള്‍

2014 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽവച്ച്  ഈശോ സിസ്റ്റർ മരിയയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ.  1.) പലവിചാരമില്ലാതെ കുർബാനയർപ്പിച്ചാൽ, നല്ല ഒരു ബലിയർപ്പിച്ചു എന്നാണ് […]

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വണക്കമാസം ഏഴാം തിയതി

”മംഗലവാർത്തയിൽ റൂഹാദ്ക്കുദശാ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൽ ആവസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക” പ്രായോഗിക ചിന്തകൾ 1. നിൻ്റെ മാതാവായ കന്യകാമറിയത്തെ വരപ്രസാദങ്ങളാൽ നിറച്ച പരിശുദ്ധാരൂപിക്കു പൂർണ്ണ […]

ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന ഒന്നാം ദിവസം

ധ്യാനം:- ഇന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പാപികളെയും എന്‍റെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുവന്ന് എന്‍റെ കരുണക്കടലില്‍ മുക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ആത്മാക്കളുടെ നാശം മുഖേന എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കടത്തിനു […]

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം മുപ്പതാം തീയതി

ജപം ലോകപരിത്രാതാവായ മിശിഹായേ,അങ്ങയുടെ വളർത്തുപിതാവായ മാർ യൗസേപ്പിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സംപ്രീതിക്കർഹമാണെന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പിതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിനു ഉത്സുകരാകുന്നതാണ്. ഈ […]

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻറെ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി

ജപം സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ അതുല്യമായ മഹത്വത്തിനും അവർണ്ണനീയമായ സൗഭാഗ്യത്തിനും അർഹനായിത്തീർന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പേ ,അങ്ങേ വത്സലമക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഈശോമിശിഹായോടും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും അങ്ങയോടും […]

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻറെ വണക്കമാസം ഇരുപത്താറാം തീയതി

ജപം നീതിമാനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പേ, അങ്ങ് സകല സുകൃതങ്ങളാലും സമലംകൃതനായിരുന്നല്ല.തന്നിമിത്തം ദൈവസംപ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതനുമായിരുന്നു.ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ സുകൃതങ്ങൾ തീക്ഷ്‌ണതയോടുകൂടി അഭ്യസിച്ചു ദൈവസംപ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരാകുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകേണമേ. […]

ക്ഷമയുടെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി – To Be Glorified Episode-38 – Part 1/5

March 25, 2021

ക്ഷമയുടെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പല മുഖങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നമ്മില്‍ പ്രവര്‍ത്തക്കുന്നത്. ആയതിനാല്‍ ഇത് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും, തിരുത്തേണ്ടതും വളരെ […]

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻറെ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി

ജപം ദൈവകുമാരൻറെ വളർത്തുപിതാവും ദിവ്യജനനിയുടെ വിരക്തഭർത്താവുമായ മാർ യൗസേപ്പേ ,അങ്ങ് എളിമയുടെ മഹനീയമായ മാതൃകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.അവിടുത്തെ എളിമയാണല്ലോ വന്ദ്യപിതാവേ ,അങ്ങേ മഹത്വത്തിന് നിദാനം.ഞങ്ങൾ […]

ലോക രക്ഷകനായ യേശു – To Be Glorified Episode-37

March 22, 2021

ലോക രക്ഷകനായ യേശു മനുഷ്യന്‍ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളില്‍ നിന്നും എങ്ങിനെ രക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗീയവിരുന്നാണ് ഈ […]

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻറെ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി

ജപം മാർ യൗസേപ്പുപിതാവേ, അങ്ങ് യഥാർത്ഥ ദൈവസ്നേഹത്തിൻറെയും പരസ്നേഹത്തിൻറെയും ഉത്തമ നിദർശനമാണ് .അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ അവിടുന്നു സർവ്വദാ സന്നദ്ധനുമാണല്ലോ.അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ […]