Category: Purgatory

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 22-ാം ദിവസം

November 22, 2023

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കള്‍ ഭൂമിയിലുള്ളവര്‍ക്കായി മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളും സമര്‍പ്പിക്കാം. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓണ്‍ റിലീജിയസ് ലൈഫിലെ […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 21-ാം ദിവസം

November 21, 2023

ഒരു പിതാവ് താന്‍ ഏറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ഏകകുമാരനെ അടിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍റെ മാതാവ് വന്നു “ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങേ മകനെ വീണ്ടും അടിക്കരുതേ” എന്നു പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് […]

തികഞ്ഞ യൗവനത്തിലും നിത്യതയെ ധ്യാനിക്കുക.

November 20, 2023

ജീവിതത്തെ നിത്യതയുമായി ചേർത്തു വയ്ക്കുന്ന ആത്മീയ ഉണർവ്വ് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സമ്പന്നതയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇത്രയേറെ അഹന്ത കാണിക്കില്ലായിരുന്നു…… മാംസത്തിൻ്റെ ലൈംഗികാകർഷണങ്ങൾ ഇത്രയേറെ മനുഷ്യശരീരത്തെ […]

ദൈവം നിശബ്ദനാകുന്ന നാളുകള്‍…

November 19, 2023

ദൈവം നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നാളുകളെ കടന്നു പോകുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. രാത്രി നീളുമ്പോൾ……, പ്രകാശം അകലെയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ…, ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 19-ാം ദിവസം

November 19, 2023

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, “പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ, ഞങ്ങളുടെമേല്‍ അലിവായിരിക്കുവിന്‍. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുവാനിടയുള്ള സകല വേദനകളെയുംകാള്‍ അധികം വേദനപ്പെട്ടു യാതൊരാശ്വാസവും കൂടാതെ […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 18-ാം ദിവസം

November 18, 2023

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമുണ്ടെന്നും അതില്‍ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കള്‍ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ നാം ധ്യാനിച്ചുവല്ലോ. ഈ ശിക്ഷയെ ഭയന്നിരിക്കുവാനും അതിനു കാരണമായ പാപത്തെ വെറുത്ത് […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 17-ാം ദിവസം

November 17, 2023

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ ആത്മാക്കള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി സ്വയം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ സാധ്യമല്ല. അതിനുള്ള അവരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ നിസ്സഹായരാണ്. “ദൈവമേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെയായിരിക്കണം” […]

നിത്യതയെനോക്കി പ്രത്യാശയോടെ…

November 16, 2023

ചാരത്തിൽ ഇരുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങളിൽ നിന്നും പുഴു തോണ്ടുന്ന ജോബ് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും പ്രത്യാശയുടെ പൊൻ കതിരുകൾ വീശുന്നു. സഹനങ്ങളുടെ ആഴക്കയത്തിലും […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 16-ാം ദിവസം

November 16, 2023

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെമേലും മരിച്ചവരുടെമേലും അധികാരം നടത്തുന്ന സർവ്വവല്ലഭനായ നിത്യസർവ്വേശ്വരാ, വിശ്വാസത്താലും സൽക്രിയകളാലും അങ്ങേക്കിഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരിക്കുന്ന സമസ്ത ജനങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ദയയുള്ളവനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആർക്കെല്ലാം […]

അസ്ഥികളില്‍ നിന്നും ആത്മീയതയുടെ അസ്ഥിത്വത്തിലേയ്ക്ക്…

November 15, 2023

“ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. ഒരു ‘കിരുകിരാ’ ശബ്ദം. വേർപെട്ടു പോയ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേർന്നു.” ( എസെക്കിയേൽ 37 : 7 […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 15-ാം ദിവസം

November 15, 2023

ഓ നിത്യനായ ദൈവമേ അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിന് അതിരുകളില്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം, അങ്ങേ തിരുഹൃദയം കാൽവരി മലയിൽവച്ച് കുന്തത്താൽ പിളർക്കപെട്ടപ്പോഴും സ്വന്തം ഹൃദയം മനുഷ്യരുടെ നന്ദിഹീനതയാകുന്ന […]

ആയുസ്സിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ ഇനിയെത്ര…?

November 14, 2023

“കർത്താവേ… അവസാനം എന്തെന്നും എൻെറ ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയെന്നും എന്നെ അറിയിക്കണമേ .എന്റെ ജീവിതം എത്ര ക്ഷണികം എന്ന് ഞാൻ അറിയട്ടെ.” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 39 […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 14-ാം ദിവസം

November 14, 2023

ഒരു പിതാവ് താന്‍ ഏറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ഏകകുമാരനെ അടിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍റെ മാതാവ് വന്നു “ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങേ മകനെ വീണ്ടും അടിക്കരുതേ” എന്നു പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് […]

ശുദ്ധീകരണാത്മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന – 13-ാം ദിവസം

November 13, 2023

മരണം മൂലം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വേർപെട്ടുപോയവർ ഇപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പിതാവിന്റെ കൂടെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതല്ല അന്ത്യകര്‍മ്മ വേളയില്‍ ഒരു പുരോഹിതന്റെ […]

നിത്യതയുടെ ആനന്ദത്തിലേക്ക്‌

November 12, 2023

മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ്. ഉലകം വിട്ട് ഉടയവനിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര. ലോകത്തിൻ്റെ ഭൗതിക കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ആറടി മണ്ണിൻ്റെ ആഴത്തിലമർന്ന് ഒരു മൺകൂനയിലവശേഷിക്കും. […]