മരിയഭക്തി നമ്മുടെ അയല്‍ക്കാര്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് നന്മ ഉളവാക്കുന്നത്?

~ വി. ലൂയിസ് ഡി മോഫോര്‍ട്ട് ~

യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തി 54

ഈ ഭക്തിമൂലം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ നമ്മുടെ അയല്ക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഭക്താഭ്യാസം സ്വീകരിക്കുവാന്‍ പ്രചോദനമരുളുന്ന മറ്റൊരു കാരണം. ഈ ഭക്താഭ്യാസംവഴി പരസ്‌നേഹം അത്യുത്കൃഷ്ടമാംവിധം നാം പരിശിലിക്കുന്നു. ഇതുവഴി നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും , ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സദ്വിചാരമോ സഹനമോ പോലും, നമുക്കായി നീക്കിവയ്ക്കാതെ, മറിയത്തിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലൂടെ നാം സഹോദരന് നല്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സുകൃതങ്ങളുടെയും പരിഹാരപരവും ( satisfactory value ) പ്രാര്‍ത്ഥനാ പരവും ( imperatory value ) ആയ വിലയും അയല്ക്കാരന് നാം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു. നാം ചെയ്തതോ മരണദിനംവരെ ചെയ്യാവുന്നതോ ആയ ഏതു പരിഹാര പവ്യത്തികളുടെയും യോഗ്യതകള്‍ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിനുമായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ നാം സമ്മതിക്കുന്നു.

ഇതല്ലേ, യഥാര്‍ത്ഥ സഹോദരസ്‌നേഹം? സ്‌നേഹത്താല്‍ മാത്രം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ശിഷ്യനായിത്തീരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ? ( യോഹ. 13:35 ) അഹങ്കാരത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാതെ പാപികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥയില്‍ ചെയ്യുവാന്‍ കടപ്പെട്ടവയില്‍നിന്ന് കൂടുതലായി ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യാതെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കുവാനുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഇതല്ലേ?

ഒരു പാപിയെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതും, അതുപോലെതന്നെ ഒരു ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുനിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതും എത്ര വലിയ നന്മപ്രവൃത്തിയാണെന്നു ഗ്രഹിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മഹനീയത മനസ്സിലാകൂ. . അത് അനന്തമായ നന്മയാണ് . ഭൂസ്വര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെക്കാളും ശ്രഷ്ഠമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നാം ഇതു വഴി ഒരു ആത്മാവിന്, ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് സഹായിക്കുക. ഈ ഭക്തിമൂലം ഒരൊറ്റ ആത്മാവിനെ മാത്രമേ നാം ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തു നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുള്ളൂ. അഥവാ ഒരു പാപിയെ മാത്രമേ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ എങ്കില്‍ കൂടിയും ഈ മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാന്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സ്‌നേഹമുള്ള ഒരുവന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ?

ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു സംഗതി , മറിയത്തിന്റെ കരങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ സുകൃതങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. തത്ഫലമായി, അവയുടെ യോഗ്യതയും പരിശുദ്ധിയും പരിഹാരപരവും പ്രാര്‍ത്ഥനാപരവുമായ വിലയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളെ മോചിക്കുവാനും പാപികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും ഉദാരമതിയും കന്യകയുമായ മറിയത്തിന്റെ കരങ്ങള്‍വഴി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന സുകൃതങ്ങള്‍, മറ്റുള്ളവയെക്കാള്‍ ശക്തമാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. നിസ്വാര്‍ത്ഥതയോടും പക്ഷപാതരഹിതമായ സ്നേഹത്തോടും കൂടി നാം ഏറ്റവും നിസ്സാരമായവ പോലും മറിയം വഴി സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അവ അതീവശ്രഷ്ഠങ്ങളായി മാറും.

അപ്പോള്‍ അത് ദൈവകോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം വര്‍ഷിക്കുവാന്‍ ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ ഭക്തി വിശ്വസ്തതയോടെ അഭ്യസിക്കുന്നവന്‍ തന്റെ ജീവിതാന്തസ്സിന്നനുസൃതമായ സാധാരണ കൃത്യങ്ങള്‍ മാത്രം ചെയ്താല്‍ മതി. അതുവഴി ധാരാളം ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുവെന്നും വളരെ പാപികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയെന്നും അവന് ഉറപ്പിക്കാം. മരണസമയത്ത് ഈ ചിന്ത എത്ര ആശ്വാസപദമല്ല ! വിധിസമയത്ത് ഇത് അവന് ആനന്ദപ്രദമല്ലേ? എത്ര വലിയ മഹത്ത്വമാണ് അവനെ കാത്തുനില്ക്കുക !

നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

പരിശുദ്ധ മറിയമേ, എന്റെ അമ്മേ, ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ അങ്ങയുടെ വിമലഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞാനും എനിക്കുള്ളവയും അങ്ങയുടേതാണ്. അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ മേല്‍വസ്ത്രം കൊണ്ടെന്നെ മറയ്ക്കണമെ. എന്നെ അങ്ങയുടെ പൈതലായി സംരക്ഷിക്കുകയും, എന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഈശോയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി നയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കരുണയുടെ മാതാവേ എന്നെ മുഴുവനായി അങ്ങേയ്ക്കു ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും, നിത്യതയിലും എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാന്‍ അങ്ങേയ്ക്ക് ഭരമേല്‍പ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ മേലങ്കിയാല്‍ എന്നെ പൊതിയണമെ, ആമ്മേന്‍.

(തുടരും)


മരിയന്‍ ടൈംസിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകള്‍ താഴെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 

മരിയൻ ടൈംസിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം . നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മരിയന്‍ ടൈംസില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും വീഡിയോകളും മരിയന്‍ ടൈംസിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കും.

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഐഓഎസ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Realated articles